Protokoll 2006

LINDMANSKA SLÄKTFÖRENINGEN

 

PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED LINDMANSKA SLÄKTFÖRENINGEN

månd 1 maj 2006 i Ränneslöv

Närvarande: Cecilia Dalby, Anders Dalby, Ulrika Högstrand, Bengt Högstrand,

Frans Brander, Caisa Brander, Jan-Olof Jonsson,

Märta Lindman, Björn Bäckersten, Birgitta Bäckersten,

Hedvig Brander Jonsson, Johan Lindhardt, Martin Lindman, Alvar Lindman, Henrik Lindman,

Johanna Salekärr, Bengt Salekärr, Gisela Salekärr, Lydia Salekärr

Monica Ådahl Svensson, Tore Svensson, Knut Ådahl, Margareta Ådahl, Jonas Tobin, Martin Ådahl, Jonatan Ådahl, Ann-Marie Ådahl, Bengt Ådahl, Ida Lövstål, Jakob Löndahl, Linus Björkman, Catharina Dalby Pedersen, Mattias Högstrand, Ingrid Lindman, Helena Tobin, Marit Stiernström, Bengt Stiernström, Gunilla Lindhardt, Christina Hasselström, Beata Hasselström, Ebba Hasselström, Christer Lindhardt, Mattias Lindhardt, Anders Lindman,

Dessa antecknade sig som närvarande på sammanträdet. Totalt var 103 personer närvarande på släktmötet, från 0-91 år.

 

 1.Mötet öppnades av Henrik Lindman.

 2. Henrik Lindman valdes till ordförande för mötet.

 3.Hedvig Brander Jonsson valdes till sekreterare för mötet.

 4.Bekräftades att mötet utlysts i vederbörlig ordning.

 5.Till medlemmar av styrelsen fram till nästa släktmöte valdes Henrik Lindman, Johan Lindhardt, Martin Lindman,      Gisela Salekärr och Hedvig Brander Jonsson. Till ersättare valdes Anna-Karin Appell och Monica Ådahl Svensson.

6.Till ordförande valdes Henrik Lindman.

 7.Till vice ordförande valdes Johan Lindhardt.

 8.Inga revisorer utsågs.

 9. Beslöts att ingen årsavgift skall inkasseras.

10. Beslöts att släktföreningen skall utlysa släktmöte i denna form, d.v.s. mötet är till för alla generationer av Alvar o Elin Lindmans efterkommande, vart fjärde år. Tänkbara platser är t.ex.  Ränneslöv och Spekeröd. Däremellan kan gärna kusinmöte ordnas, t.ex. i Göteborg.

11. Diskuterades uppgifter för släktföreningen

    1. Hålla släktmöte vart fjärde år.
    2. Upprätta hemsida för att hålla släktregister och för att göra åtkomliga olika släktrelaterade dokument, som Alvars o Elins förlovningskorrepondens, avskrifter av brev och brevsamlingar, resultat av släktforskningsinsatser, beskrivningar och berättelser.
    3. Ta ett samlat ansvar för de stora släktporträttten i form av oljemålningar från 1600-talets slut till mitten av 1800-talet.
    4. Ta ett samlat ansvar för det arkivmaterial som nu finns fördelat på olika medlemmar i släkten: originalbrev, telegram, betyg, skisser, gamla tidningsurklipp mm.mm. Undersöka möjligheter till arkivering och gärna genomföra den.

 Avslutades mötet.

 Ränneslöv 1 maj 2006

 Vid protokollet:

 Hedvig Brander Jonsson

 

 

 

 

 

 


Välkommen

Välkommen till www.lindmanssidan.se