Protokoll 2014

 

 

LINDMANSKA SLÄKTMÖTET  1 maj 2014   PÅ MARSTRAND

 

Närvarande:

Alvar Lindman

Gunilla och Christer Lindhardt

Johan Lindhardt

Henrik och Ingrid Lindman

Anders Lindman

Martin och Annika Lindman

Elsa Lindman

Karl Lindman

Monica och Tore Svensson

Elin Svensson

Knut och Eva Ådahl

Bengt och Anne-Marie Ådahl

Margareta Ådahl

Titus Ådahl

Astrid och Åke Wiklund

Mattias Wiklund

Ingeborg och  Bertil Reis

Marit och Bengt Stiernström

Cecilia och Anders Dalby Pedersen

Martin Dalby Pedersen

Ulrika och Bengt Högstrand

Karin Högstrand

Gisela och Bengt Salekärr

Johanna Salekärr   

Adeline och Agaton Salekärr

Lydia Salekärr

Christina Hasselström

Birgitta och Björn Bäckersten

Elin Bäckersten

Hedvig Brander Jonsson

Kristina Brander

 

Protokoll fört vid förhandlingar i Marstrands församlingshem

 • 1. Henrik Lindman öppnade mötet och utsågs därefter till ordförande.
 • 2. Hedvig Brander J utsågs till sekreterare
 • 3. Följande personer valdes till ledamöter av släktföreningen styrelse: Henrik Lindman, Martin Lindman, Johan Lindhardt, Gisela Salekärr, Hedvig Brander Jonsson.
 • 4. Beslöts att komplettera styrelsen med en sjätte ledamot: Cecilia Dalby Pedersen
 • 5. Henrik Lindman valdes till släktföreningens ordförande.
 • 6. Hedvig Brander Jonsson valdes till föreningens vice ordförande
 • 7. Styrelsen utser inom sig kassör.
 • 8. Diskuterades inrättande av hemsida för släktföreningen. Uppdrogs åt Johan Lindhardt och Cecilia Dalby Pedersen att undersöka möjligheterna och komma med förslag.
 • 9. Beslöts om en årsavgift på 50 kr per person och kalenderår, främst för att bestrida kostnaderna för hemsidan.
 • 10. Beslöts att utse ordförande och kassör som firmatecknare.
 • 11. Till revisorer utsågs Bengt Ådahl och Tore Svensson
 • . 12. Beslöts att hålla släktmöte 2018. Senare diskuterades att ha kortare intervall, kanske två eller tre år. Styrelsen skall diskutera detta samt lämplig plats för mötet.
 • 13. Avslutades mötet

Vid protokollet:

Hedvig Brander Jonsson

 

 

Program:

Kl 11  Samling och gudstjänst i Marstrands kyrka

11.45  Medhavd lunch i församlingshemmet

            Förhandlingar

            Släktfrågor

            Samtal om Adolf Lindman och hans familj

13.30  Guidning på Marstrands fästning

15.15  Besök vid Adolf Lindmans hem.

15.30  Eftermiddagskaffe

16.30  Slut på mötet

            

 

 

 


Välkommen

Välkommen till www.lindmanssidan.se